Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Ytterligare resurser till regionalt exportfrämjande

Publicerad

I budgetpropositionen för 2022 föreslår regeringen en satsning på exportfrämjande om 25 miljoner kronor 2022. För 2023 och 2024 beräknas 15 miljoner kronor respektive 5 miljoner kronor avsättas för ändamålet.

Den regionala exportrådgivningen bidrar till att erbjudandet från de samlade främjarorganisationerna når ut till företag i hela landet. En särskild satsning görs i budgetpropositionen för 2022 för att stärka Business Swedens regionala exportrådgivning för att alla regioner ska kunna få tillgång till likvärdiga tjänster till stöd för internationalisering och export. Fler exporterande företag ökar förutsättningarna för jobbskapande och ökad tillväxt.

Det är när våra exporterande företag växer som det skapas nya jobb i hela landet. För att få fler företag att exportera mer stärker regeringen nu den regionala exportrådgivningen där insatserna skräddarsys efter varje regions unika styrkor. Vi ska bli ännu bättre på att hjälpa företag att kunna, våga och vilja ta sina produkter eller tjänster till nya marknader, säger utrikeshandelsminister Anna Hallberg

Medlen är avsedda att stärka Business Swedens regionala exportrådgivning till svenska små och medelstora företag i hela landet med ett ökat antal regionala exportrådgivare som avses placeras på Almis regionala kontor, samt genom ett ökad stöd till Småföretagarprogrammet hos Business Sweden.

Presskontakt

Vidar J Lindgren
Pressekreterare hos utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor Anna Hallberg
Telefon (växel) 08-405 10 00