Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Anders Ygeman tar emot förslag om nya stödtjänster för att stötta kraftsystemet

Publicerad

Idag har energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman mottagit Svenska kraftnäts slutrapport. Det innehåller många intressanta delar med vidareutveckling av nuvarande stödtjänster och ersättningsmodeller, men också en beskrivning om utveckling av helt nya typer av stödtjänster.

Som ett steg i att utveckla elmarknaden ytterligare gav regeringen i november 2020 Affärsverket svenska kraftnät i uppdrag att föreslå nya ersättningsmodeller och nödvändiga regeländringar kopplat till stödtjänster. Med stödtjänster avses funktioner som tillhandahålls för att stötta och stabilisera kraftsystemet, t.ex. frekvensreglering, rotationsenergi och spänningsreglering.

- Svenska kraftnät föreslår nödvändiga förbättringar av stödtjänstmarknaderna. Det är viktigt i samband med den stora utbyggnaden av förnybar elproduktion, men också inför kommande elektrifiering av industri och transportsektor, säger energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman.

Presskontakt

Tora Heckscher
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.