Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Effektivare inhämtning av uppgifter om utländska körkort för Polismyndigheten

Publicerad

I dag har regeringen beslutat en ändring i vägtrafikdataförordningen som ger polisen tillgång till utländska körkortsuppgifter direkt från Transportstyrelsen. Syftet är att förenkla och effektivisera systemet vid kontrollerna av utländska körkortsuppgifter.

Tusentals utländska körkort kontrolleras varje månad av polisen för att öka trafiksäkerheten och förhindra att förfalskade körkort används i Sverige. Det utgör en del av myndighetens arbete med att upprätthålla allmän ordning och säkerhet.

Vid dagens kontroller av utländska körkort måste Polismyndigheten inhämta uppgifter från berörda utländska myndigheter. Det har inneburit långa ledtider för Polisens arbete. Med regeringens beslut kommer Polisen få uppgifterna direkt från Transportstyrelsen. Det kommer innebära en snabbare och mer effektiv process.

– Med ett enklare och effektivare system för detta kan polisen sannolikt göra fler kontroller av utländska körkort och därmed också upptäcka fler personer som kör bil utan giltigt körkort. Det är särskilt viktigt att behörigheten av utländska körkort kan kontrolleras av polisen omedelbart, eftersom det är svårt att göra i efterhand., säger inrikesminister Mikael Damberg.

– Sedan regeringsskiftet 2014 har vi skärpt lagstiftningen och genomfört en rad andra viktiga åtgärder för att skapa ordning och reda på våra vägar. Nu går regeringen vidare med ytterligare beslut som kommer ge polisen bättre verktyg att öka trafiksäkerheten och stoppa fusket, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Ändringen sker i enlighet med körkortsdirektivet som bland annat innebär att EES-länderna utbyter information om de körkort som de utfärdat, bytt ut, ersatt, förnyat eller återkallat.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Per Strängberg
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Jennie Zetterström
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-053 92 70
e-post till Jennie Zetterström

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.