Pressmeddelande från Socialdepartementet

En sammanhållen god och nära vård för barn och unga överlämnade slutbetänkande

Publicerad

Under onsdagen överlämnade utredningen En sammanhållen god och nära vård för barn och unga sitt slutbetänkande till regeringen. Utredningen överlämnar förslag som ska bidra till en samlad uppföljning av barns och ungas hälsa.

Barn och unga ska inte hamna mellan stolarna i vården och behovet av kontinuitet för dem och deras vårdnadshavare är stort.

Utredaren Peter Almgren överlämnade under onsdagen förslag som ska bidra till en samlad uppföljning av barns och ungas fysiska och psykiska hälsa. Uppföljningen ska stödja utvecklingen av dels det hälsofrämjande arbetet för barn och unga både på individuell och nationell nivå, dels av vårdens utformning och innehåll.

Utredningen bedömer att utvecklingen av kvalitetsregister är nödvändig för att säkra kvaliteten i de hälsovårdande verksamheterna (till exempel elevhälsa och barnavårdscentraler) och föreslår därför att patientdatalagen ska förtydligas så att uppgifter om hälsofrämjande och förebyggande insatser kan registreras i kvalitetsregister.

Utredningen lämnade även bedömningar som ska bidra till en god informationsförsörjning för såväl hälso- och sjukvårdens verksamheter som för den enskilde, både när det gäller utbyte av information inom och mellan olika verksamheter och huvudmannagränser.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot