Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Eskilstuna kommun får starta egen lantmäterimyndighet

Publicerad

Regeringen har idag fattat beslut om att bevilja Eskilstuna kommuns ansökan till att inrätta kommunal lantmäterimyndighet. Idag finns det 39 kommuner som har egen lantmäterimyndighet, med Eskilstuna kommun kommer det att bli 40. I landets övriga kommuner är det statliga Lantmäteriet som ansvarar för fastighetsbildningen.

En lantmäterimyndighet hanterar frågor och ärenden som rör förändringar i fastighetsindelningen, till exempel avstyckningar för att bilda nya bostadsfastigheter. Kommunala lantmäterimyndigheter finns i de större städerna och har sitt ursprung i att det tidigare var olika lagstiftning för att bebygga städer respektive landsbygd.

Eskilstuna kommun är en av Sveriges 20 största kommuner. Bedömningen är att den nya myndigheten kommer bli tillräckligt stor för att kunna bedriva en långsiktig verksamhet med rätt kompetens.

Regeringen meddelar idag också beslut om att Höganäs kommuns ansökan om att bilda kommunal lantmäterimyndighet inte beviljas på grund av att myndigheten blir för liten.

Presskontakt

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.