Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Fler vaccinerade grupper ska kunna få covidbevis

Publicerad

E-hälsomyndigheten får i uppdrag att ta fram en manuell rutin för utfärdande av covidbevis, främst till personer utan person- eller samordningsnummer eller svenskar som vaccinerats i tredje land men flyttat tillbaka till Sverige.

Hittills har fler än fem miljoner covidbevis hämtats ut och det svenska systemet fungerar mycket bra för de allra flesta. Men det finns små grupper som ännu inte kunnat få ett covidbevis trots att de är fullvaccinerade. Det handlar mestadels om personer utan person- eller samordningsnummer eller de som vaccinerats utanför EU och som flyttat tillbaka till Sverige.

Nu ska E-hälsomyndigheten ta fram en manuell rutin för utfärdande av covidbevis. Myndigheten ska också färdigställa och tillhandahålla en alternativ möjlighet för inrapportering av uppgifter som vårdgivare behöver kunna skicka till E-hälsomyndigheten för att möjliggöra utfärdande av covidbevis. De nya tjänsterna ska vara klara för användning före årsskiftet.

Bakgrund

Från och med 1 juli 2021 kan den som vaccinerats mot covid-19 beställa ett digitalt covidbevis via covidbevis.se i syfte att underlätta resande inom EU. Utfärdandet av bevisen bygger i vanliga fall på att uppgifter om genomförda vaccinationer hämtas från det nationella vaccinationsregistret. Detta fungerar inte för personer som saknar ett person- eller samordningsnummer. En annan grupp som har problem med att beställa ett covidbevis är svenskar som vaccinerats utanför EU, men som flyttat tillbaka till Sverige eller som vistas i Sverige under en längre tid.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot