Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Fler vapendelar i jaktvapengarderoben

Publicerad

I dag skickar Justitiedepartementet ut en promemoria på remiss, med förslag som innebär att den så kallade vapengarderoben för jakt ska utökas till att även omfatta ett antal extra pipor och slutstycken.

Den så kallade vapengarderoben är avsedd att återspegla en jägares normalbehov av vapen. Enligt nuvarande regler ska vissa vapendelar som inte ingår i vapengarderoben, däribland pipor och slutstycken, behovsprövas i varje enskilt fall. Genom att utöka vapengarderoben med ytterligare vapendelar kan jaktvapen i större omfattning anpassas för olika typer av jakt. Det leder till en positiv utveckling då det även bidrar till att hålla nere antalet kompletta vapen i samhället.

I promemorian föreslås att vapengarderoben för jakt ska utökas till att även omfatta sammanlagt tolv extra pipor eller slutstycken till de jaktvapen, stommar eller lådor som sökanden innehar. För vapenägare innebär förslaget att det blir lättare att ansöka om tillstånd eftersom det inte kommer att krävas någon särskild behovsmotivering för de vapendelar som omfattas av förslaget. Förslaget innebär inte att kraven för att inneha pipor eller slutstycken sänks i övrigt.

– Det är positivt att jägare enklare kan anpassa sina befintliga vapen utan att behöva komplettera med fler vapen. Förslaget kommer att minska administrationen för jägare som vill ha extra pipor eller slutstycken, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Förordningsändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

 

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Per Strängberg
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.