Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Folkhälsomyndigheten ska bidra till att det finns test- och analyskapacitet avseende covid-19 under 2022

Publicerad

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att bidra till att det finns test- och analyskapacitet avseende covid-19 tillgänglig under 2022. Uppdraget omfattar att övervaka behov av test- och analyskapacitet, samt upphandla och tillhandahålla viss test- och analyskapacitet som komplement till regionernas egen kapacitet.

– Vi behöver ha fortsatt kapacitet att hantera pandemin under 2022. Testning rekommenderas fortfarande för flera situationer och grupper, bland annat ovaccinerade. Därför ger regeringen Folkhälsomyndigheten i uppdrag att bidra till att det nästa år finns test- och analyskapacitet tillgänglig, säger socialminister Lena Hallengren.

Enligt uppdraget ska Folkhälsomyndigheten övervaka behov av test- och analyskapacitet avseende covid-19, samt upphandla och tillhandahålla viss test- och analyskapacitet som komplement till regionernas egen kapacitet.

Folkhälsomyndigheten ska se till att det till den 31 mars 2022 finns adekvat testkapacitet, inklusive kapacitet som motsvarar det behov som myndigheten prognostiserar. Myndigheten ska också se till att det under 2022 finns beredskapskapacitet som myndigheten bedömer vara motiverad utöver den grundkapacitet som regionerna har huvudansvar för från och med april 2022. Vidare ska Folkhälsomyndigheten stötta regionerna i arbetet med att prognostisera behovet av testning och ge kunskapsstöd till regionerna i deras upphandling av testkapacitet.

Uppdraget till Folkhälsomyndigheten omfattar dessutom att på nationell nivå samordna arbetet med analys och övervakning av virusvarianter som orsakar covid-19 och se till att det finns adekvat kapacitet tillgänglig för att identifiera och kartlägga virusvarianter.

Bakgrund

Folkhälsomyndigheten har för 2021 i uppdrag att på nationell nivå säkerställa flöden för storskalig testning för covid-19 och att utöka nationell övervakning av virusvarianter. Under den akuta fasen av pandemin har det funnits anledning att stötta regionerna genom att tillhandahålla test- och analyskapacitet. Detta stöd behöver anpassas mot bakgrund av utvecklingen av pandemin, det ordinarie ansvar som åligger regionerna och de framsteg som gjorts vad avser uppbyggnad av test- och analyskapacitet. Därför ser regeringen anledning att uppdatera, komplettera och förlänga vissa av Folkhälsomyndighetens befintliga uppdrag i syfte att bidra till att det finns adekvat kapacitet tillgänglig även under 2022.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00