Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

ISF ges i uppdrag att kartlägga konsekvenser av förändringar i sjukförsäkringen

Publicerad

Regeringen ger Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) i uppdrag att kartlägga förändringar i författningar, rättspraxis och Försäkringskassans rättsliga styrning sedan den 1 juli 2008 angående sjukförsäkringen. ISF ska även kartlägga konsekvenserna av dessa förändringar för enskilda försäkrade personers sysselsättnings- och försörjningssituation.

I uppdraget ingår också att kartlägga hur förändringarna har påverkat rätten till den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) och att kartlägga konsekvenserna för enskilda personer av avskaffandet av den tidsbegränsade sjukersättningen.

Sjukpenningens regelverk bygger sedan den 1 juli 2008 på fasta tidsgränser för arbetsförmågebedömningar, den så kallade rehabiliteringskedjan. Den 1 juli 2008 avskaffades även möjligheten till en tidsbegränsad sjukersättning. Vidare infördes en bortre tidsgräns i sjukpenningsystemet som sedan avskaffades den 1 februari 2016.

Den bortre tidsgräns för sjukpenning, liksom avskaffandet av den tidsbegränsade sjukersättningen, liksom de olika krav som har ställts på de medicinska underlagen har påverkat ersättningen för ett stort antal människor. Regeringen anser att det är viktigt att kartlägga hur individer påverkats av de många förändringarna i sjukförsäkringen.

ISF ska hålla Socialdepartementet informerat under arbetets gång och uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 1 november 2023.

I budgetpropositionen för 2022 lämnas förslag till lagändringar som ger bättre förutsättningar för återgång till arbete hos den ordinarie arbetsgivaren även för den som behöver en längre tids rehabilitering, förslag som förbättrar skyddet för äldre och för dem som arbetar vid behov och vid deltidssjukskrivning. Regeringen avser även se över Försäkringskassans regleringsbrev utifrån de föreslagna förändringarna.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Hanna Kretz
Pressekreterare hos socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-064 96 04
e-post till Hanna Kretz

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter