Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Matilda Ernkrans deltar i Northern Science Ministerial Meeting

Publicerad

Den 18 oktober deltar högskole- och forskningsminister Matilda Ernkrans i ett digitalt möte inom Northern Science Ministerial. Det är ett forum för policydiskussioner och erfarenhetsutbyten för forskningsministrarna i Storbritannien och de nordiska och baltiska länderna.

Temat för mötet är ”Trusted research”, som handlar om vikten av säkerhetsarbete inom internationellt forskningssamarbete. Den nordiska regionens ömsesidiga fokus på vetenskaplig excellens, de nära säkerhetsrelationerna samt gemensamma värderingar och likasinnade förhållningssätt gör att detta är ett lämpligt forum för att diskutera dessa frågor.

– Det är positivt med en dialog om hur den fria forskningen och internationellt forskningsutbyte kan skyddas mot yttre hot och risker. Jag ser också forumet som en viktig arena för att fortsätta och utveckla samarbetet med Storbritannien, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

De länder som deltar i Northern Science Ministerial är Sverige, Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Storbritannien.

Presskontakt

Tove Kullenberg
Pressekreterare hos minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Prenumerera på nyheter från Utbildningsdepartementet