Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Matilda Ernkrans deltar i Sloveniens ordförandeskapskonferens om det europeiska forskningsområdet (ERA)

Publicerad

Den 26–27 oktober deltar Matilda Ernkrans i Sloveniens ordförandeskapskonferens om det europeiska forskningsområdet (ERA). Konferensen äger rum i Brdo, Slovenien.

Diskussionerna under konferensen kommer att handla om viktiga ERA-initiativ och om hur det nya ERA kan förbättra internationellt forsknings- och innovationssamarbete.

ERA är en inre marknad för kunskap och forskning och ska bidra till att stärka Europas konkurrenskraft och att Europa ska bli ett ledande kunskapsbaserat samhälle.

Presskontakt

Tove Kullenberg
Pressekreterare hos minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Prenumerera på nyheter från Utbildningsdepartementet