Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Natos generalsekreterare besöker Sverige och Finland

Publicerad

Den 25–27 oktober besöker Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg och Natos högsta beslutande organ, NAC, Sverige och Finland som del i partnerskapet med organisationen.

Natos högsta beslutande organ, Nordatlantiska rådet, där varje medlemsland representeras av en ambassadör och som leds av generalsekreterare Jens Stoltenberg, genomför årligen ett antal utlandsresor. Resorna går såväl till allierade som till partnerländer. Den 25–27 oktober genomförs en sådan resa till Sverige och Finland. Besöket inleds i Finland den 25 oktober och fortsätter i Sverige den 26–27 oktober.

På agendan för besöket står diskussioner om den säkerhetspolitiska utvecklingen i Finlands och Sveriges närområde och det nära partnerskapet med Nato. Besöket kommer även att belysa Finlands och Sveriges täta bilaterala säkerhetspolitiska samarbete, inte minst inom försvarsområdet. Besöket ger också en inblick i Sveriges arbete med att återuppbygga det militära och civila försvaret inom ramen för totalförsvaret.

- Jag är mycket glad över att nästa vecka få välkomna Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg och Natoländernas ambassadörer till Sverige. Partnerskapet är en viktig del av den svenska säkerhets- och försvarspolitiken och besöket är en naturlig del av partnerskapet. Besöket ger Sverige och Finland möjlighet att ge vår syn på situationen i närområdet, vårt nära bilaterala samarbete och den säkerhetspolitiska utvecklingen i bredare bemärkelse, säger utrikesminister Ann Linde som är värd för besöket i Sverige.

- Säkerhetsläget i vår del av Europa har försämrats över tid. Det är därför vi har gått från ett insatsförsvar till ett försvar riktad mot nationellt försvar. Den svenska försvarspolitiken står på två ben: en ökad nationell militär förmåga och militärt samarbete med andra länder och organisationer. Samarbetet med Finland och vårt gemensamma partnerskap med Nato bidrar till stabilitet, förutsägbarhet och ökad säkerhet, säger försvarsminister Peter Hultqvist.

Programmet omfattar möten med H.M. Konung Carl XVI Gustaf, statsminister Stefan Löfven, riksdagen samt utrikes-, försvars- och inrikesministrarna. Delegationen besöker även den svenska marina övningen SWENEX där Finland deltar, som ett exempel på det fördjupade samarbetet mellan Sverige och Finland. Den finske försvarsministern Antti Kaikkonen deltar i denna del av besöket.

I samband med besöket kommer ett antal medieaktiviteter att genomföras. En pressinbjudan till dessa kommer att distribueras på måndag den 25 oktober.

Presskontakt

Andreas Enbuske
Pressekreterare hos utrikesminister Ann Linde
Telefon 08-405 10 00
Mobil 076-130 58 86
e-post till Andreas Enbuske
Toni Eriksson
Pressekreterare hos försvarsminister Peter Hultqvist
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-072 83 16
e-post till Toni Eriksson