Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Ny nationell strategi ska göra Sverige ledande i delning av data

Publicerad

Regeringen har idag fattat beslut om en nationell datastrategi. Inom områden som hälsa, kompetensförsörjning, hållbart jord- och skogsbruk, smart elektrifierad mobilitet och smart statistik ska datadelning och AI främjas. Strategin stärker även välfärden, forskningen och näringslivet genom riktade regeringsuppdrag.

Vinsterna av en ökad AI-användning inom välfärden tros kunna bli stora. Till exempel visar en svensk studie att AI-diagnostik inom mammografi kan vara mer träffsäker än en bedömning från röntgenläkare. Målet är att Sverige ska bli en ledande datadelningsnation inom artificiell intelligens (AI) och digital innovation. 

– Nu påbörjar vi arbetet med att säkra försörjningen av data för artificiell intelligens och digitalisering av samhället. Data beskrivs ibland som 2000-talets olja och har blivit ett viktigt drivmedel för forskning, utveckling och innovation. Inte minst för att utveckla och träna tillämpningar inom artificiell intelligens. Områden som cancerdiagnostik, hållbart jordbruk eller elektrifiering av transportsektorn revolutioneras idag av den ökande mängden data i kombination med utvecklingen av artificiell intelligens, säger energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman

Syftet med strategi är att stärka välfärden, konkurrenskraften och ett hållbart samhälle. Sex insatsområden lägger grunden för ett långsiktigt arbete där både offentliga och privata aktörer stegvis ska bli allt bättre på att dela data på ett öppet, säkert och kontrollerat sätt. Målet i strategin är att en majoritet av myndigheter ska använda AI för att effektivisera sin verksamhet och förenkla för företag senast år 2025. Sverige ska aktivt delta i utformandet av EU:s inre marknad för data där svenska företag ska vara ledande aktörer och som ska vara på plats 2030. Myndigheten för Digital förvaltning (DIGG) har fått i uppdrag att stötta myndigheterna i att bli bättre på delning och nyttiggörande av data och de ska dessutom främja samverkan med privata aktörer genom att upprätta en arena. Regeringen ska parallellt utveckla en förmåga att följa upp tillgången till och användningen av data för att kunna utveckla relevant styrning och policy på området

Sverige rankas idag enligt DESI 2020 som det land i EU som är bäst på digitalisering näst efter Finland. Dataanvändning och AI är trots detta ett område där Sverige rankas sämre. Nu siktar regeringen på att Sverige ska ta ledartröjan inom användning av data och AI inom välfärden och ekonomin i stort.

Presskontakt

Tora Heckscher
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.