Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Ny ordförande för Vetenskapsrådet

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat att utse Irene Wennemo till ny ordförande i Vetenskapsrådets styrelse. Vetenskapsrådet ger stöd till grundläggande forskning av högsta vetenskapliga kvalitet och är den största forskningsfinansiären i Sverige.

– Jag välkomnar det här beslutet och ser fram emot ett givande samarbete framöver, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

Irene Wennemo är sedan den 1 september 2019 generaldirektör för Medlingsinstitutet. Hon är filosofie doktor i sociologi och för närvarande ordförande i Rådet för forskningens infrastruktur som är en del av Vetenskapsrådet.

Förutom att finansiera grundforskning har Vetenskapsrådet ett stort antal andra uppdrag. Myndigheten genomför bland annat forskningspolitiska analyser och ger regeringen råd i forskningspolitiska frågor.

Presskontakt

Tove Kullenberg
Pressekreterare hos minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Prenumerera på nyheter från Utbildningsdepartementet