Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Pressmeddelande från Miljödepartementet

Per Bolund deltar i debatt i FN för att höja ambitionerna inför COP26

Publicerad

Om knappt en vecka inleds förhandlingarna vid klimattoppmötet COP26 i Glasgow. De hittills annonserade klimatåtagandena från världens länder är inte tillräckliga för att nå Parisavtalets mål. För att ytterligare sätta press på länder att presentera mer ambitiösa åtaganden håller FN en debatt om klimatåtgärder. Vice statsminister Per Bolund representerar Sverige i debatten med ett digitalt anförande.

Världen befinner sig i en akut klimatkris och alla länder måste minska sin klimatpåverkan för att Parisavtalets mål ska uppnås. Den 26 oktober anordnar FN:s generalsekretariat en tematisk debatt för att diskutera de mest prioriterade frågorna inför att världens länder möts i Glasgow de två första veckorna i november.

− Sverige ska vara ett föregångsland i klimatomställningen. Fler länder behöver se möjligheterna med de nödvändiga klimatinvesteringarna, till exempel i infrastruktur för transporter och energi. Vi behöver göra dessa omställningar för att klara 1,5 graders-målet. Sverige ska visa att omställningen inte bara är möjlig, den ger stora fördelar för de länder och företag som vågar gå före, säger Per Bolund, miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Syftet med debatten är att hålla förberedelserna igång inför COP 26 i Glasgow som inleds om knappt en vecka. Det är angeläget att uppdatera och accelerera klimatåtgärderna, inte minst för G20-länderna, för att uppnå 1,5 gradersmålet och för att säkerställa att klimatförändringarna fortsatt är högst prioriterat på den internationella agendan.

Presskontakt

Josefin Sasse
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Victor Thomsen
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.