Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Rättstatsfrågor i fokus när Hans Dahlgren medverkar i möte med EU-ministrarna

Publicerad

På Allmänna rådet i Luxemburg den 19 oktober kommer EU-ministrarna bl.a. att diskutera den generella utvecklingen på rättsstatsområdet inom EU.

Diskussionen utgår ifrån kommissionens andra årliga rapport om situationen på rättsstatsområdet inom EU. Från svensk sida blir det tillfälle att tillsammans med likasinnade markera den oro som finns angående den negativa utvecklingen i några medlemsstater.

Regeringen anser att rapporten visar hur nödvändigt det är att arbeta vidare med att stärka respekten för rättsstatens principer i hela EU och att ett viktigt verktyg i detta arbete är den nyinrättade villkorlighetsmekanismen i EU-budgeten.

Andra frågor på agendan är förberedelser inför mötet i Europeiska rådet den 21-22 oktober samt konferensen om Europas framtid som sedan i maj pågår runt om i EU.

Mer information:
Kommentarad dagordning inför Allmänna rådets möte den 19 oktober 2021

Artikel: Rättsstatens principer och konferensen om Europas framtid på ministermöte

Presskontakt

Darina Agha
Pressekreterare hos EU-minister Hans Dahlgren
Telefon (växel) 08-405 10 00