Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Regeringen vill förhindra fusk med lönegarantin

Publicerad

Regeringen vill se över regelverket som styr den statliga lönegarantin, det vill säga den ersättning som anställda kan få när ett företag försätts i konkurs eller genomgår en rekonstruktion. Uppskattningsvis rör det sig om hundratals miljoner kronor som betalas ut felaktigt genom lönegarantisystemet varje år. Skatteverket får nu i uppdrag att titta på vad som krävs för att myndigheten ska kunna ta över ansvaret för lönegarantin från länsstyrelserna och lämna förslag på åtgärder för att effektivisera kontrollen och hindra felaktiga utbetalningar.

- Vi ser att lönegarantin är ett stöd kriminella riktar in sig på. Därför är det viktigt att täppa igen alla luckor som kan bidra till felaktiga utbetalningar. Ett uppdrag ges till Skatteverket att utreda och återkomma med förslag på åtgärder. Inte en krona ska gå till kriminella, säger Eva Nordmark.

Den statliga lönegarantin är en ersättning som anställda kan få när ett företag försätts i konkurs eller genomgår en rekonstruktion och inte kan betala ut den lön som företaget är skylig den anställde. Statens kostnader för lönegarantin är omkring tre miljarder kronor varje år. I dag är det sju länsstyrelser som ansvarar för att betala ut lönegaranti och med stöd från Kammarkollegiet hantera återkrav av felaktigt utbetald lönegaranti.

I uppdraget ingår det bland annat att föreslå ändringar så att staten lättare ska kunna stoppa och kräva tillbaka felaktiga utbetalningar av lönegarantin.

Skatteverket ska också utreda vilka åtgärder som behöver genomföras om Skatteverket ska ta över ansvaret för lönegarantin från länsstyrelserna. Det handlar bland annat om hur Skatteverket kan hantera utbetalningar och om reglerna om utbyte och utlämnade av information mellan aktörerna som hanterar lönegaranti behöver ändras.

Uppdraget ska redovisas senast 3 juni 2022.

Presskontakt

Max Ney
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Eva Nordmark
Telefon (växel) 08-405 10 00

Samlad information om regeringens arbete mot välfärdsbrottslighet

Regeringen har föreslagit och genomfört flera lagskärpningar och rustat svenska myndigheter med mer pengar och nya verktyg för att motverka felaktiga utbetalningar och brottslighet i välfärdssystemen.