Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Regeringens propositioner för fortsatt svenskt deltagande i de militära insatserna i Mali (Takuba och Minusma)

Publicerad

Regeringen har idag beslutat om två propositioner för fortsatt svenskt deltagande i FN:s stabiliserande insats i Mali (Minusma) och den fransk-ledda militära insatsen Task Force Takuba. Propositionerna har överlämnats till riksdagen.

Genom det svenska deltagandet i Minusma bidrar vi till det internationella samfundets ansträngningar för ökad säkerhet, respekt för mänskliga rättigheter och en långsiktigt hållbar utveckling i Mali. Minusmas huvuduppdrag är att bidra till stabilisering av landet och genomförande av fredsavtalet från 2015. Insatsen har även i uppgift att stödja Mali under övergångsperioden för en återgång till folkvalt styre efter militärkupperna 2020 och 2021 inklusive i genomförandet av demokratiska val 2022. FN-insatsen Minusma har verkat i Mali sedan 2014, på grundval av ett mandat från FN:s säkerhetsråd. Insatsen omfattar totalt 18 000 personal, varav det svenska militära bidraget utgörs av ett lätt skyttekompani som uppgår till omkring 220 personer. I propositionen redovisas också regeringens bedömning att en avveckling av Minusma-insatsen förutses vara avslutad senast vid halvårsskiftet 2024. En ordnad avveckling av insatsen påbörjas under 2023.

Det svenska deltagandet i Task Force Takuba är en del av Sveriges mångsidiga engagemang i Mali, till stöd för både ökad säkerhet och hållbar utveckling. Task Force Takuba ingår i den bredare insatsen Operation Barkhane som är inriktad på att bekämpa väpnade terroristgrupper i Sahelregionen. Task Force Takubas förbättrar möjligheterna för det internationella samfundets samlade ansträngningar för ökad säkerhet och utveckling i regionen. Under det första kvartalet av 2022 ska det svenska bidraget utgöras av en snabbinsatsstyrka som ska kunna understödja, undsätta och förstärka pågående insatser inom Task Force Takuba. Under den senare delen av 2022 ska det svenska bidraget utgöras av en enhet med avancerad sjukvårdsförmåga. Under hela 2022 utgörs bidraget även av stabsofficerare.

Presskontakt

Toni Eriksson
Pressekreterare hos försvarsminister Peter Hultqvist
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-072 83 16
e-post till Toni Eriksson
Andreas Enbuske
Pressekreterare hos utrikesminister Ann Linde
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-130 58 86
e-post till Andreas Enbuske