Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Samtal om kyrkornas roll i samhället

Publicerad

Idag, onsdag den 20 oktober, har kyrkorna hållit sin årliga nätverksdag med fokus på migration och integration. Kultur- och demokratiminister Amanda Lind deltog och talade om kyrkornas roll i det offentliga rummet.

– Vikten av trossamfundens roll har blivit särskilt tydligt under den senaste tiden, där människors behov av både hopp, omvårdnad och praktiskt stöd har ökat. Pandemin har inneburit en utmaning för oss alla och trossamfunden har gjort ett stort arbete med att ställa om sin verksamhet och möta personer i behov av stöd. I kristider blir betydelsen av människors ideella engagemang väldigt tydlig, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

I år hade Kyrkornas årliga nätverksdag temat ”Tillsammans för ett öppet samhälle – demokrati, delaktighet och inkludering”. Nätverksdagen hölls digitalt och arrangerades av Sveriges kristna råd och studieförbunden Bilda och Sensus. Kultur- och demokratiminister Amanda Lind samtalade bland annat med Sofia Camnerin, generalsekreterare vid Sveriges kristna råd.

– Det civila samhället, där trossamfunden ingår, är en fundamental del av den svenska demokratin. Den personliga tron är av stor betydelse för många människor, samtidigt som kyrkan är på många sätt en föregångare inom integration som på ett unikt sätt samlar människor från olika bakgrunder och platser. Det handlar om att ge människor ett meningsfullt sammanhang, utrymme att diskutera viktiga frågor och en plats där man blir bemött och lyssnad på. Det stärker människor och därmed även demokratin, säger kultur och demokratiminister Amanda Lind.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller skicka e-post till Kulturdepartementets registrator.

Presskontakt

Desha Svenneborg
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-093 50 60
e-post till Desha Svenneborg