Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Skrivelse till riksdagen med anledning av Riksrevisionens rapport om myndigheters service till enskilda som inte är digitala

Publicerad

Regeringen har i dag överlämnat en skrivelse till riksdagen med anledning av Riksrevisionens granskning av myndigheters service till enskilda som inte kan eller vill vara digitala. I skrivelsen redogör regeringen för åtgärder som syftar till att förbättra myndigheters service och tillgänglighet.

I rapporten Var god dröj, myndigheterna digitaliserar – service till enskilda som inte kan eller vill vara digitala (RiR 2021:8) har Riksrevisionen granskat 22 myndigheters förmåga att ge service till enskilda som inte använder digitala kanaler i sina kontakter med myndigheter. Riksrevisionen drar slutsatsen att tillgängligheten i myndigheternas service via telefon och fysisk kundtjänst i flera fall behöver förbättras. Regeringen lämnar med anledning av rapporten i dag en skrivelse till riksdagen.

- Jag delar Riksrevisionens bild av att det är viktigt att myndigheterna har en tillgänglig och likvärdig service, även för personer och företag som inte kan eller vill vara digitala i kontakt med myndigheter. Regeringen har genomfört åtgärder för att stärka den lokala statliga servicen och underlätta för dem som har svårt att ta del av digitala tjänster, säger civilminister Lena Micko.

I skrivelsen redogör regeringen för åtgärder som syftar till att förbättra myndigheters service och tillgänglighet till enskilda som inte kan eller vill vara digitala. Exempel på åtgärder är utbyggnaden av de statliga servicekontoren på flera platser i landet, som stärker den fysiska och personliga servicen för alla som inte kan eller vill använda digitala kanaler. I dag finns 117 servicekontor med totalt 800 servicehandläggare runtom i landet. I maj i år gav regeringen Statens servicecenter i uppdrag att under 2022 och 2023 öppna 28 nya servicekontor på olika platser i landet.

Regeringen redovisar i skrivelsen även exempel på åtgärder riktade till myndigheter. Dessa syftar till att skapa en god och likvärdig service samt tillgänglighet för enskildas kontakter med myndigheterna. I skrivelsen redovisas också åtgärder för att stärka digital kompetens och trygghet för enskilda som vill men inte kan använda digitala kanaler för myndighetskontakter.

Presskontakt

Jonas Lannering
Pressekreterare hos civilminister Lena Micko
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.