Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Skyddet mot psykiskt våld ska stärkas

Publicerad

Justitiedepartementet har i dag beslutat att ge en utredare i uppdrag att lämna förslag på hur det straffrättsliga skyddet mot psykiskt våld kan stärkas. Uppdraget är en del av regeringens åtgärdspaket för att intensifiera arbetet mot mäns våld mot kvinnor.

Psykiskt våld kan förekomma i en nära relation, tillsammans med eller utan annat våld, men också i andra sammanhang, såsom vid hedersrelaterat våld och förtyck. Psykiskt våld sker ofta systematiskt och vid upprepade tillfällen.

Med psykiskt våld avses exempelvis muntliga kränkningar, nedvärderande omdömen och hån, att skambelägga eller att skämma ut den utsatta inför andra. Psykiskt våld kan även innebära kontroll av vad den utsatta gör, vem den umgås med och var den är, social isolering eller så kallat ekonomiskt våld som att den utsatta personen inte får styra över sin egen ekonomi.

– Det kan ifrågasättas om dagens lagstiftning är tillräcklig för att ge ett heltäckande skydd mot psykiskt våld. Straffansvaret för psykiskt våld bör därför ses över i syfte att stärka skyddet för de personer som utsätts, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

– Mäns våld mot kvinnor tar sig många olika uttryck och det är viktigt att vi har ett heltäckande skydd i lagstiftningen. Därför är det välkommet att vi nu ser över hur skyddet mot att utsättas för psykiskt våld ser ut och om det behöver stärkas, säger jämställdhets- och bostadsminister Märta Stenevi.

Utredaren ska även se över åtalsregleringen för ärekränkningsbrotten när det gäller brott i nära relation och vid hedersrelaterat våld och förtryck.

Till utredare utses hovrättsrådet Viveca Lång. Uppdraget ska redovisas till Justitiedepartementet senast den 1 augusti 2022.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh
Henrik Jalalian
Pressekreterare hos jämställdhets- och bostads­minister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering Märta Stenevi
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.