Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Sverige deltar i FN-möte om kvinnors rättigheter i Sverige

Publicerad

I dag den 22 oktober deltar Sverige i en dialog i Genève om hur Sverige efterlever FN:s konvention om avskaffande av diskriminering av kvinnor (CEDAW). Vid dialogen företräds Sverige av jämställdhetsministerns statssekreterare Karin Strandås.

Konventionen består av 30 artiklar och ratificerades av Sverige 1980. Vart fjärde år ska staterna som anslutit sig till konventionen rapportera till kommittén för avskaffande av diskriminering av kvinnor (CEDAW-kommittén) vilka åtgärder som tagits för att genomföra konventionen. CEDAW-kommittén granskar sedan staternas rapporter, håller muntliga förhör och ger landspecifika rekommendationer om vilka åtgärder staterna kan vidta.

Sverige lämnade in sin tionde rapport till CEDAW-kommittén i mars 2020. Efter inlämnandet av rapporten kallas nu Sverige därför till en muntlig dialog med kommittén. Efter mötet lämnar kommittén skriftliga kommentarer och rekommendationer för Sveriges fortsatta arbete.

 

Presskontakt

Frida Färlin
Pressekreterare hos jämställdhets- och bostads­minister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering Märta Stenevi
Telefon (växel) 08-405 10 00
Henrik Jalalian
Pressekreterare hos jämställdhets- och bostads­minister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering Märta Stenevi
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.