Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Sverige deltar i undersökningen Eurostudent 8

Publicerad

Undersökningen jämför europeiska studenters ekonomiska och sociala villkor och genomförs under tre år, 2021–2024.

Eurostudent syftar till att jämföra studenters ekonomiska och sociala villkor i de länder som deltar i undersökningen.

– Att granska studenters villkor är viktigt. Eurostudent är unikt, eftersom det är den enda internationella undersökningen som undersöker studenternas egen syn på de sociala och ekonomiska villkoren och där resultatet i de olika länderna går att jämföra, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

Eurostudent har hittills genomförts sju gånger och Sverige har deltagit i de fem senaste omgångarna. Regeringen har i dag fattat beslut om att ge Universitets- och högskolerådet i uppdrag att ansvara för det svenska deltagandet i Eurostudent 8. Undersökningen finansieras av EU.

Presskontakt

Tove Kullenberg
Pressekreterare hos minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Prenumerera på nyheter från Utbildningsdepartementet