Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Sverige utvecklar det nationella rymddatalabbet

Publicerad

Regeringen ger Rymdstyrelsen i uppdrag att undersöka hur det nationella rymddatalabbets förmåga kan stärkas så att Sverige, EU och internationella samarbetspartners kan öka användningen av data från satelliter för en mer hållbar utveckling av samhället.

Det nationella rymddatalabbet är en nationell kunskaps- och datahubb för svenska och internationella aktörers arbete med jordobservationsdata. Rymddatalabbet hjälper forskare och beslutsfattare att följa och förstå händelseförlopp, mäta utvecklingen över tid och att utveckla avancerad AI-baserad analys av stora datamängder.

Ett utvecklat nationellt rymddatalabb har betydelse för genomförandet av den europeiska datastrategin och den kommande nationell datastrategin. Labbets verksamhet ligger i teknikens framkant och kan främja intressanta och viktiga jobb i flera delar av landet.

Nationellt rymddatalabb är ett samarbetsprojekt mellan Rymdstyrelsen, AI Sweden, RISE och Luleå tekniska universitet.

Presskontakt

Tora Heckscher
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.