Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Uppdrag till Sametinget avseende jämställdhet samt mäns våld mot samiska kvinnor och flickor

Publicerad

Regeringen har fattat beslut om finansiering av Sametingets fortsatta jämställdhetspolitiska arbete. Sametinget får i uppdrag, utifrån sin kartläggning, att under år 2021–2024 arbeta med främjande åtgärder för jämställdhet och att förebygga och bekämpa mäns våld mot samiska kvinnor och flickor. Uppdraget ska genomföras i dialog med samiska organisationer, samebyar och andra relevanta aktörer i civilsamhället.

– Det här är ett fortsatt viktigt steg i att främja jämställdheten och att bekämpa mäns våld mot samiska kvinnor och flickor. Sametinget representerar det samiska folket och bör därför leda det jämställdhetspolitiska arbetet i det samiska samhället i samarbete med relevanta aktörer, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Sametinget fick år 2019 i uppdrag att kartlägga och analysera det samiska samhället ur ett jämställdhetsperspektiv. Kartläggningen redovisades i april 2021 och innehöll förslag om åtgärder för samisk jämställdhet, våldsförebyggande arbete samt forskning om samisk jämställdhet och genus.

– Alla kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina liv. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Uppdraget till Sametinget syftar till att bidra till uppfyllelse av dessa två jämställdhetspolitiska delmål. Uppdraget tar särskilt fokus på de jämställdhetspolitiska utmaningar som samer möter och mäns våld mot samiska kvinnor och flickor. Det är ytterligare en pusselbit i det nationella jämställdhetspolitiska arbetet, säger jämställdhetsminister Märta Stenevi.

Under år 2021 får Sametinget 400 000 kr för uppdraget och regeringen planerar att avsätta ytterligare 1,8 miljoner kronor per år under år 2022–2024.

 

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller skicka e-post till Kulturdepartementets registrator.

Presskontakt

Desha Svenneborg
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.