Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Utbetalning av ersättning för personlig assistans utan tillstånd förbjuds

Publicerad

Försäkringskassan och kommunerna kan från den 1 november neka att betala ut ersättning till assistansbolag utan giltigt tillstånd, även i fall där utbetalningen går genom den som är assistansberättigad. Lagändringarna innebär att en lucka i lagen täpps till och att det blir svårare för oseriösa eller kriminella aktörer att utnyttja assistansberättigade.

– Syftet med lagändringarna är att minska fusket inom den personliga assistansen så att den som driver ett assistansbolag verkligen har den kunskap och erfarenhet som krävs för att få tillstånd. Det är ytterst en trygghetsfråga för den som beroende av personlig assistans, säger socialminister Lena Hallengren.

Regeringen har beslutat om att utfärda lagar om ändringar i socialförsäkringsbalken och i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Ändringarna innebär att Försäkringskassan och kommunerna ges lagstöd för att kunna neka en assistansberättigad person utbetalning av ersättning för personlig assistans som utförs av ett bolag utan tillstånd.

Försäkringskassan och kommunerna får en skyldighet att informera Inspektionen för vård och omsorg (IVO) när en enskild antas bedriva verksamhet för personlig assistans utan tillstånd. IVO ges tydligare möjligheter att begära in information i tillsynsärenden.

Enligt en ny bestämmelse i förordningen om stöd och service till vissa funktionshindrade ska IVO informera Försäkringskassan och berörda kommuner när myndigheten har återkallat ett tillstånd eller tillfälligt förbjudit ett assistansbolag att verka. På så sätt får Försäkringskassan och kommunerna förutsättningar att snabbt agera när ett tillstånd dras in.

Lagändringarna träder i kraft den 1 november 2021.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot