Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Åtgärder för att komma till rätta med handläggningstiderna för bostadstillägg till pensionärer

Publicerad

Pensionsmyndigheten får ett tilläggsuppdrag i regleringsbrevet för 2021 som innebär att myndigheten ska ta fram en åtgärdsplan för hur handläggningstiden för bostadstillägg till pensionärer kan kortas. Samtidigt får Statskontoret i uppdrag att analysera Pensionsmyndighetens inre effektivitet.

Antalet pensionärer som fick bostadstillägg var i juli 2021 293 000. I den åtgärdsplan som Pensionsmyndigheten ska ta fram ska myndigheten redovisa hur handläggningstiderna kan kortas så att regeringens uppsatta mål om att handläggningstiden ska vara högst 40 dagar kan uppnås. Åtgärdsplanen ska redovisas till Socialdepartementet senast den 15 januari 2022.

Samtidigt får Statskontoret i uppdrag att analysera Pensionsmyndighetens inre effektivitet. Syftet är att ge regeringen ett breddat beslutsunderlag samt att ge myndigheten förutsättningar för en förbättrad och utvecklad styrning. Bakgrunden till uppdraget är bland annat myndighetens långa handläggningstider när det gäller bostadstillägg till pensionärer, samt långa väntetider vid kontakt med kundtjänst.

Statskontoret ska löpande hålla Socialdepartementet informerat under uppdragets genomförande. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 oktober 2022.

Presskontakt

Hanna Kretz
Pressekreterare hos socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-064 96 04
e-post till Hanna Kretz

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter