Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Åtgärder som underlättar hemmaladdning av fordon presenteras

Publicerad

Energimyndigheten har överlämnat en utredning som innehåller förslag på åtgärder för att förbättra tillgång till laddning av elfordon vid hemmet. Utredningen är ett resultat av ett uppdrag regeringen gav Energimyndigheten för att belysa vilka hinder det finns för bättre tillgång till laddinfrastrukur oavsett boendeform.

– Jag välkomnar förslagen som gör det enklare för alla oavsett var eller hur man bor att ladda hemma. Omställningen till eldrivna bilar går snabbt men mer måste göras för att även de som bor i lägenhet ska kunna ställa om, säger Anders Ygeman.

I regeringens klimatpolitiska handlingsplan anges att utbyggnaden av laddinfrastruktur bör ske i sådan takt att den inte blir ett hinder för elektrifieringen av transportsektorn. För att öka tillgången till hemmaladdning för boende i olika boendeformer gav regeringen i januari 2021 Energimyndigheten i uppdrag att tillsammans med Boverket och Lantmäteriet föreslå åtgärder för att förbättra tillgången till laddning vid hemmet.

Kort om utredningens resultat:

  • Problem som förknippas med samfälligheter, handläggningstider och förrättningskostnader är överkomliga utan ändringar i relevanta regelverk. Samtidigt behöver det undersökas om förrättningskostnader ska ingå som stödgrundande kostnad i de olika stöd som finns, för att ytterligare minska kostnaderna och förenkla för samfällighetsföreningar som vill etablera laddinfrastruktur.
  • Kommunernas möjlighet att sätta upp laddinfrastruktur på allmän platsmark och kvartersmark klargörs och förslag till enklare regelverk föreslås. Idag tvekar många kommuner att sätta upp laddstolpar längst med allmänna gator på grund av osäkerhet kring de juridiska förutsättningarna. Förslaget skulle göra det enklare för den som bor i en lägenhet utan tillhörande parkeringsplats eller där det saknas laddstolpar att ladda på kommunens gator.
  • Utredningen undersöker förslag som skulle minska risken för att boende i flerbostadshus blir nekad möjlighet att sätta upp laddstolpar. Utredningen gör en genomgång av andra länders lagstiftning på området, ofta kallat Right to Right-to-Charge eller Right-to-Plug. Underlaget föreslås ligga till grund för det fortsatta arbetet.

Presskontakt

Tora Heckscher
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.