Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Flera myndigheter kan få utökade möjligheter att använda dataanalyser i sitt kontrollarbete

Publicerad

Regeringen tillsätter en särskild utredare som ska se över tre myndigheters möjligheter att använda dataanalyser i syfte att upptäcka och förhindra fel och fusk. De myndigheter som omfattas av uppdraget är Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten. I uppdraget ingår det också att göra en översyn av de registerförfattningar som reglerar hur personuppgifter får hanteras hos de tre myndigheterna.

Analyser av stora mängder data kan vara väldigt effektivt för att upptäcka samband, avvikelser och mönster av olika slag. För Skatteverkets del handlar det bland annat om att identifiera mönster bland företag och företrädare som kan kopplas till kriminella nätverk och på så sätt komma åt upplägg med exempelvis oriktiga fakturor eller momsbedrägerier. Målet med uppdraget är ge myndigheterna bättre förutsättningar att koncentrera sina kontroller mot områden med hög risk för fusk och fel.

Utredaren får också i uppdrag att modernisera de registerförfattningar som reglerar hur personuppgifter får hanteras av myndigheterna. Bakgrunden till översynen är bland annat att det nuvarande regelverket inte tar hänsyn till den tekniska utveckling som har skett sedan reglerna infördes. Även myndigheterna själva har efterfrågat att reglerna ses över.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2023.

Presskontakt

Linda Romanus
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.