Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Förslag på nationell strategi för fossilfri vätgas presenterad

Publicerad

Energimyndigheten har presenterat förslag till en övergripande nationell strategi för vätgas, elektrobränslen och ammoniak för regeringen. I strategin presenteras bland annat åtgärdsförslag som ska underlätta utbyggnad av fossilfri framställning av vätgas genom elektrolys.

Regeringen gav i vintras Energimyndigheten i uppdrag att analysera och kvantifiera potentialen för ökad produktion, lagring, transport och användning av vätgas, elektrobränslen och ammoniak i olika sektorer i Sverige och översiktligt inventera möjligheterna till samarbete med andra länder och aktörer i Europa.

Nu har Energimyndigheten presenterat ett förslag till nationell strategi för vätgas, elektrobränslen och ammoniak och ett förslag till planeringsmål för elektrolysörkapacitet.  

Förslaget till strategi omfattar åtgärdsförslag inom följande områden:

  1. Ekonomiska incitament.
  2. Forskning, innovation och kompetensförsörjning.
  3. Utveckling av ramar och regelverk.
  4. Samarbete för en utvecklad värdekedja.

Regeringen kommer nu att ta del av förslaget till strategi i sin helhet och förslagen kommer beredas inom Regeringskansliet.

Presskontakt

Tora Heckscher
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.