Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Förslag till grundlagsändring som möjliggör en bredare kriminalisering av deltagande i terroristorganisation

Publicerad

I dag har regeringen överlämnat en proposition till riksdagen med förslag till ändring i regeringsformen. Syftet är att möjliggöra begränsningar i föreningsfriheten i förhållande till sammanslutningar som ägnar sig åt eller understöder terrorism.

I propositionen föreslås att den grundlagsskyddade föreningsfriheten ska kunna begränsas när det gäller sammanslutningar som ägnar sig åt eller understöder terrorism. Förslaget möjliggör för lagstiftaren att exempelvis införa en bredare kriminalisering av deltagande i en terroristorganisation eller ett förbud mot terroristorganisationer.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Presskontakt

Simon Sätherberg
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00