Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Lena Hallengren utsedd till vice ordförande i FN-grupp om antibiotikaresistens

Publicerad

Socialministern Lena Hallengren har utsetts till vice ordförande i the Global Leaders Group on Antimicrobial Resistance (GLG). Detta beslutades på gruppens tredje möte den 10 november.

– Jag är mycket glad och hedrad över att delta i ledningen av det viktiga arbete som görs för att motverka antibiotikaresistens. Sverige har länge prioriterat arbetet mot antibiotikaresistens och vi har mycket kunskap och erfarenhet att bidra med i det globala arbetet mot antibiotikaresistens, säger socialminister Lena Hallengren.

Under mötet diskuterades bland annat två ”Call to Action” som gruppen har för avsikt att offentliggöra inom kort. Den ena handlar om antibiotikautsläpp och den andra handlar om vikten av att länder och internationella organisationers ökar sin finansiering av arbetet mot antibiotikaresistens.

The One Health Global Leaders Group on Antimicrobial Resistance (GLG), som initierats av FN:s generalsekreterare, består av 26 ledamöter. I gruppen ingår bland annat ett flertal ministrar och företrädare från miljö- och hälsosektorn. Sverige, som har ett framgångsrikt arbete mot antibiotikaresistens, representeras av socialminister Lena Hallengren.

GLG:s uppdrag är att verka för ökat offentligt stöd och politisk synlighet för arbetet mot antibiotikaresistens på den globala agendan.

Mötet den 10 november är det tredje sedan gruppen skapades i november 2020.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström

Mer information om arbetet mot antibiotikaresistens