Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Nordiskt ministermöte om migration i Lund

Publicerad

Den 18–19 november anordnas ett nordiskt ministermöte med samrådsgruppen på hög nivå för flyktingfrågor (NSHF) i Lund, där justitie- och migrationsminister Morgan Johansson står värd.

På dagordningen står erfarenhetsutbyte kring aktuella frågor på migrationsområdet. Under mötet kommer också återvändande och samarbete med tredje land att diskuteras.

Sverige är i år ordförande för mötet, övriga länder som deltar är Norge, Danmark, Finland och Island. Sedan 1986 träffas länderna i den nordiska samrådsgruppen på hög nivå för flyktingfrågor (NSHF) för att samråda kring asyl- och migrationsfrågor.

Det finns medietid avsatt fredag den 19 november kl. 12:30, platsen är Rådhuset i Lund.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh