Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Ny strategi för demokratistöd till svenska partianknutna organisationer

Publicerad

Idag beslutade regeringen om en ny femårig strategi för särskilt demokratistöd genom svenska partianknutna organisationer. Verksamheten ska främja demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer genom stöd till uppbyggnad av demokratiska styrelseskick, ökad politisk representation, delaktighet och inflytande.

Ladda ner:

Den nya strategin gäller för perioden 2023–2027 och är en del av Sveriges demokratibistånd. Att bidra till uppbyggnad av demokratiska styrelseskick, respekt för de mänskliga rättigheterna och lika möjligheter för kvinnor och män är en central del av det svenska utvecklingssamarbetet. Arbetet utgår från en övertygelse om att demokrati skapar bäst förutsättningar för att människor som lever i fattigdom och förtryck ska kunna förbättra sina levnadsvillkor och åtnjuta liksom försvara sina mänskliga rättigheter.

– Stödet till de svenska partianknutna organisationerna bidrar till att främja och stärka demokratin, vilket behövs i ljuset av den fortsatta demokratiska tillbakagången världen över. Genom stödet bidrar vi till stärkta demokratiska flerpartisystem och möjliggör för ökad politisk delaktighet och representation för de som är underrepresenterade såsom kvinnor och unga, säger Per Olsson Fridh, minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Den nya strategin 2023–2027 omfattar de medel som årligen anslås i regleringsbrev för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida).

 

Presskontakt

Robert Englund
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete Per Olsson Fridh
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.