Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Pressmeddelande från Miljödepartementet

På COP26: Sverige lanserar globalt initiativ för att stärka ungdomars delaktighet under Stockholm+50

Publicerad

Nästa år står Sverige värd för FN-konferensen Stockholm+50, som ska bidra till ökad takt i genomförandet av de globala hållbarhetsmålen. Under FN:s pågående klimatmöte COP26 i Glasgow lanserade idag Sverige ett initiativ som på global nivå ska stärka ungdomars delaktighet i arbetet inför och under konferensen.

Per Bolund talar med samlade ungdomsrepresentanter vid lanseringen av Youth Task Force på COP26.
Per Bolund talar med samlade ungdomsrepresentanter vid lanseringen av Youth Task Force på COP26. Foto: Jens Persson/Regeringskansliet

Projektet Youth Task Force ska bidra till ett meningsfullt deltagande för unga på global nivå inför och under Stockholm+50. Youth Task Force ska ge input till olika tematiska områden som ryms inom Stockholm+50, samt möjliggöra ungdomskonsultationer och mobilisera ungdomsorganisationer som vill engagera sig i Stockholm+50.

− Unga spelar en oerhört viktig roll i arbetet för en hållbar värld. Samtidigt stängs de ofta ute från sammanhang som formar deras framtid. Genom att bilda en Youth Task Force ser vi till att få värdefulla inspel från unga hela vägen fram till mötet, men också för det som händer efter mötet, säger miljö- och klimatminister Per Bolund.

Vid dagens lansering deltog ungdomsrepresentanter från Youth Task Force tillsammans med miljö- och klimatminister Per Bolund och UNEP:s direktör och generalsekreterare för Stockholm+50, Inger Andersen.

Under lanseringen hölls ett panelsamtal där deltagarna diskuterade vad de hoppas att Youth Task Force ska åstadkomma, och sina förväntningar på Stockholm+50 ur ett ungdomsperspektiv.

Stockholm+50 rör frågor som är av stor betydelse för ungas framtid och regeringen vill att ungas budskap ska återspeglas i utfallet av konferensen. Därför är det viktigt att unga involveras på ett meningsfullt sätt i alla processer inför och under mötet. På så vis kan Youth Task Force också bli ett lärande exempel för det framtida internationella miljöarbetet. 

 

Presskontakt

Josefin Sasse
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Victor Thomsen
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.