Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Per Olsson Fridh deltar vid FN:s klimattoppmöte COP26 i Glasgow

Publicerad

Ministern för internationellt utvecklingssamarbete, Per Olsson Fridh, deltar den 7–10 november vid FN:s klimattoppmöte COP26 i Glasgow, Storbritannien.

Under måndagen håller ministern ett anförande vid ett ministermöte om klimatanpassning. Dagen efter deltar han vid ett högnivåmöte om klimat och jämställdhet samt står värd för ett möte om kopplingarna mellan pandemier, klimat och biologisk mångfald.

Ministern för internationellt utvecklingssamarbete deltar också i ett möte tillsammans med kollegor från Danmark, Holland, Irland och Storbritannien om anpassningsfinansiering, håller ett anförande i ett sidomöte om mobilisering av privata medel för grönt omställningsarbete i Afrika och medverkar i anpassningsfondens givardialog.

”Klimatförändringarna är här och nu. Världens fattigaste bär minst skuld, men drabbas hårdast. Utsläppen måste minska, och det fort. Ordentligt och substantiellt stöd till utvecklingsländers anpassningsarbete måste säkerställas. Allt annat är ett misslyckande. Därför förväntar jag mig detta under klimattoppmötet i Glasgow."

Per Olsson Fridh fortsätter:

”Med en fördubbling av klimatbiståndet visar Sverige ledarskap. Vi bidrar till att fattiga länder kan minska utsläpp och göra nödvändiga klimatanpassningar. Sveriges ökning av klimatbiståndet sätter press på andra länder att bidra och ökar möjligheten att nå verkliga resultat i klimatförhandlingarna i Glasgow.”

Per Olsson Fridh möter även svenska företagsrepresentanter samt har bilaterala möten med motparter från andra länder och internationella organisationer.

Presskontakt

Robert Englund
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.