Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Rundabordssamtal om vattenkraft och moderna miljövillkor

Publicerad

Idag håller energiminister Anders Ygeman ett rundabordssamtal med företrädare från vattenkraftsbranschen. Syftet med mötet är diskutera vattenkraftens roll i klimatomställningen samt läget inför kommande omprövningar enligt den nationella planen för moderna miljövillkor.

Vattenkraften spelar en central roll för Sveriges elförsörjning. Totalt finns ungefär 2 100 vattenkraftverk i Sverige som under ett normalår producerar 45 procent av den svenska elen.

Den nationella planen för moderna miljövillkor (NAP) beslutades i juni 2020 och anger en nationell helhetssyn när det gäller att vattenkraften ska ges moderna miljövillkor på ett samordnat sätt, med största möjliga nytta för vattenmiljön och för nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel.

De första ansökningarna om prövning för moderna miljövillkor väntas i enlighet med förordningen om vattenverksamheter ges in i februari 2022.

Presskontakt

Tora Heckscher
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.