Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Satelliter ska ge bredband till alla i hela Sverige

Publicerad

Allt fler hushåll och företag har idag tillgång till snabbt bredband. För att koppla upp hela Sverige och nå regeringens bredbandsmål till 2025 behöver dock tillgången till bredband öka, inte minst på glesbygden. Satelliter kan vara en viktig teknik för att nå de sista hushåll och företagen. Regeringen ger därför nu Post- och telestyrelsen i uppdrag att analysera hur satellitlösningar kan användas för att nå bredbandsmålet.

- Pandemin har visat på behovet av snabbt bredband för att kunna jobba och ta del av digital samhällsservice i hela landet. Nu tar regeringen ytterligare ett steg för att se till att alla i Sverige ska vara uppkopplade senast år 2025, säger Anders Ygeman.

Regeringens bredbandsmål anger att alla hushåll och företag ska ha tillgång till snabbt bredband senast år 2025. Idag har närmare 95 procent av samtliga hushåll och företag tillgång till snabbt bredband i sin omedelbara närhet. De sista procentenheterna består till stor del av boende på glesbygden där kostnaderna för att gräva för fiber kan vara höga och där marknadens intresse för att bygga ut bredband på egen hand ofta är svagt.

I uppföljningen av regeringens bredbandsstrategi tidigare i oktober bedömde PTS att uppkoppling genom satelliter i rymden skulle kunna utgöra en viktig teknik för att nå de sista hushåll och företagen med uppkopplingshastigheter upp till 100 Mbit/s. Även om det är sannolikt att tekniken för att erbjuda snabbt bredband via satellit finns på plats till år 2025 är det däremot inte säkert att marknaden kommer erbjuda sådana möjligheter för kunderna enligt PTS.

PTS ska i uppdraget analysera möjligheten att genom satellitlösningar nå bredbandsmålet och lämna förslag på åtgärder som regeringen samt andra aktörer kan vidta för att möjliggöra för fler att få tillgång till bredband via satellit.

- Vi är öppna för alla tekniker som kan bidra till att hela Sverige får tillgång till snabbt bredband. Satellit utgör här en spännande teknik som skulle kunna användas för att nå de sista hushållen och företagen, säger Anders Ygeman. 

En första redovisning för uppdraget ska ske senast den 31 mars 2022 och slutredovisning senast den 31 augusti 2022.

Presskontakt

Tora Heckscher
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.