Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Statsbidrag för att påbörjade adoptioner ska kunna fullföljas

Publicerad

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd får i uppdrag att fördela statsbidrag till adoptionsförmedlande organisationer. Syftet med bidraget är att säkerställa att påbörjade internationella adoptionsprocesser som fördröjts på grund av pandemin ska kunna fullföljas.

Under pandemin har många blivande adoptivföräldrar inte kunnat resa för att hämta sina barn, vilket har lett till att de adoptionsförmedlande organisationerna behöver täcka kostnader som uppstått i samband med detta. Det är viktigt att barn som redan har utsedda adoptivföräldrar ska kunna förenas med dem.

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd ska ansvara för fördelning och utbetalning av statsbidrag till auktoriserade adoptionssammanslutningar för att förhindra att redan påbörjade adoptionsprocesser inte kan fullföljas. För detta ska myndigheten dela ut upp till 2 500 000 kronor.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 januari 2022 till regeringen.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot