Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Sverige deltar vid Unescos generalkonferens 9–10 november 2021

Publicerad

Den 9 november inleds Unescos 41:a generalkonferens. Utbildningsminister Anna Ekström deltar digitalt. Ministern kommer bland annat att hålla Sveriges nationella anförande och medverka i ett seminarium om sexualundervisning samt ett möte om utbildning i Afghanistan. Statssekreterare Erik Nilsson representerar Sverige på plats i Paris.

I år är det 75 år sedan Unescos stadgar antogs. Sverige är i dag en av de största bidragsgivarna till Unesco och organisationen är ett viktigt verktyg för vårt internationella arbete och för hela världen. Under covid-19-pandemin fyllde Unesco bland annat en viktig roll genom att sammanställa och sprida information om effekterna av skolstängningarna världen över.

Vid Unescos generalkonferens, som hålls vartannat år, samlas i vanliga fall 3000 deltagare från Unescos 193 medlemsländer. På grund av pandemin kommer delar av årets konferens att genomföras digitalt.

Under generalkonferensen väntas två nya resolutioner antas. Den första handlar om öppen vetenskap, det vill säga om att göra vetenskapliga resultat och processer mer tillgängliga inom vetenskapssamhället och samhället i övrigt. Den andra handlar om vikten av att artificiell intelligens ska vara förenlig med mänskliga rättigheter.

Presskontakt

Nadja Yusuf
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00