Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Sverige i toppen i ny rankning över EU:s mest digitaliserade länder

Publicerad

Sverige rankas som det tredje mest digitaliserade landet i EU i en ny rapport från EU-kommissionen. En hög digital kompetens bland både invånare och företag, god tillgång till snabbt bredband och en hög andel digitala offentliga tjänster är några av förklaringarna till att Sverige ligger i topp.

Varje år publicerar EU-kommissionen rankningen Digital Economy and Society Index (DESI). I år rankas EU-ländernas digitalisering efter fyra områden: humankapital, uppkoppling, integration av digital teknik inom näringslivet och digitala offentliga tjänster. På en övergripande nivå hamnar Sverige på plats tre över EU:s mest digitaliserade länder.

Sverige ligger vidare på plats två inom området humankapital tack vare en hög digital kompetens bland befolkningen och en god tillgång till specialister inom informations- och kommunikationsteknik (IKT).

En nyhet för i år är även att Sverige har klättrat på rankningen gällande digitaliseringen av offentliga tjänster, från plats tio år 2020 till plats fem i år. Satsningar på ökad tillgång till öppen data, som bland annat kan främja användningen av artificiell intelligens inom välfärden, lyfts som en viktig anledning till detta.

Sverige rankas också högt inom området uppkoppling då exempelvis andelen som har tillgång till snabbt bredband ligger långt över EU-snittet.

Presskontakt

Tora Heckscher
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.