Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Sverige ingår fyraårigt strategiskt avtal med FN:s hjälporganisation för Palestinaflyktingar (UNRWA)

Publicerad

Sverige kommer under åren 2022–2025 att bidra med totalt 2,1 miljarder kronor till UNRWA:s humanitära verksamhet. Avtalet bidrar till en mer hållbar och förutsebar finansiering av UNRWA:s kärnverksamhet, framförallt vad gäller utbildning och hälsovård för Palestinaflyktingar.

Sverige ingick nyligen ett nytt strategiskt samarbetsavtal med FN:s hjälporganisation för Palestinaflyktingar (UNRWA) för perioden 2022–2025. Det nuvarande samarbetsavtalet för 2018–2021 löper ut vid årsskiftet. Det nya avtalet innebär att Sverige under fyra år kommer att bidra med 2,1 miljarder kronor till UNRWA:s programbudget. Programbudgeten utgör ryggraden i UNRWA:s humanitära verksamhet och möjliggör bland annat att över en halv miljon palestinska barn får gå i skolan och att 2,8 miljoner barn och vuxna får primärvård.

– Genom sin verksamhet svarar UNRWA mot humanitära behov och bidrar samtidigt till stabilitet och värdighet för miljoner flyktingar i en konfliktfylld region, säger Per Olsson Fridh, minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Det starka politiska stöd UNRWA har bland medlemmarna i FN:s generalförsamling har inte omsatts i tillräckligt finansiellt stöd. Ett stort problem är oförutsägbarheten i givarnas stöd till UNRWA, vilket leder till ineffektivitet och osäkerhet i verksamheten. Sveriges fleråriga och omfattande kärnstöd till programbudgeten bidrar istället till långsiktighet och möjlighet att planera.

Kärnstöd är grundläggande i det svenska biståndet. Genom det bidrar vi till att upprätthålla det internationella systemet med FN i centrum. Kärnstöd motverkar att organisationer riskerar att politiseras eller styras av snäva givarintressen. De verkliga behoven får stå i centrum. Kärnstöd bidrar även till ökad förutsägbarhet och flexibilitet som innebär effektivare verksamhet med bättre resultat.

Stödet annonserades i samband med en internationell konferens om UNRWA som Sverige och Jordanien stod värd för den 16 november i Bryssel. Konferensen syftade till att bidra till en mer hållbar finansieringsmodell för UNRWA och ge UNRWA bättre förutsättningar att uppfylla sitt viktiga humanitära mandat.

Presskontakt

Robert Englund
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete Per Olsson Fridh
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.