Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag att samordna företagshälsovårdens kompetensförsörjning av läkare

Publicerad

Regeringen anser att företagshälsovården och dess roll i arbetsmiljöarbetet behöver utvecklas och stärkas. Regeringen ger Myndigheten för arbetsmiljökunskap i uppdrag att samordna insatser för att främja företagshälsovårdens kompetensförsörjning avseende läkare.

– Företagshälsovården behöver användas i större utsträckning i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Det förutsätter en företagshälsovård med god kompetensförsörjning. Regeringen ger nu Myndigheten för arbetsmiljökunskap i uppdrag att bidra till en god kompetensförsörjning av läkare i företagshälsovården, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

Myndigheten för arbetsmiljökunskap har tidigare haft i uppdrag att utreda och lämna förslag på hur utbildningssituationen för läkare som arbetar inom företagshälsovården kan lösas. I myndighetens rapport anser de bland annat att det bör finnas nationella nätverk för aktörer som kan och vill anordna utbildning för läkare som arbetar inom företagshälsovård.

Regeringen ger nu Myndigheten för arbetsmiljökunskap i uppdrag att samordna insatser för att främja företagshälsovårdens kompetensförsörjning avseende läkare. Inom ramen för uppdraget ska myndigheten vara en koordinerande instans genom att bland annat samordna inblandade aktörer samt följa utvecklingen av relevanta utbildningsinsatser och nätverk för läkares specialistutbildning inom arbetsmiljöområdet.

Myndigheten ska lämna en delredovisning av uppdraget den 1 december 2022 och slutredovisa uppdraget i samband med årsredovisningen för 2023.

Presskontakt

Genväg

I regeringens arbetsmiljöstrategi, En god arbetsmiljö för framtiden – regeringens arbetsmiljöstrategi 2021–2025, höjer regeringen ambitionerna för arbetsmiljöpolitiken. Arbetslivet ska erbjuda var och en som arbetar trygghet, utveckling och möjlighet till god hälsa.