Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesministern bjuder in kollegor till Stockholm för OSSE:s ministerrådsmöte

Publicerad

Den 2–3 december har utrikesminister Ann Linde bjudit in 56 utrikesministerkollegor till Stockholm för att delta i OSSE:s årliga utrikesministermöte.

Mötet hålls i Stockholm med anledning av Sveriges ordförandeskap i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under 2021. Bland de inbjudna finns utrikesministrarna från Nordamerika, Europa och Centralasien, inklusive från Ryssland och USA. Mötet hålls i en tid med stora säkerhetspolitiska utmaningar.

- Samarbetet inom OSSE har en viktig roll för att söka hållbara lösningar på kriser och konflikter som också påverkar säkerheten i Sveriges närområde. De gemensamma principer och åtaganden som finns i OSSE är viktigare än någonsin för att hantera de utmaningar som finns i vår del av världen och för att förhindra nya kriser och konflikter från att uppstå, säger utrikesminister Ann Linde.

OSSE:s ministerrådsmöte är ett viktigt tillfälle för utrikesministrarna från de 57 OSSE-länderna att mötas och diskutera en bredd av frågor som regionen står inför. Viktiga återkommande frågor är bland annat de politiska kriser och olösta konflikter som finns i OSSE-regionen, inte minst utvecklingen i och omkring Ukraina, södra Kaukasien och Moldavien. Det svenska ordförandeskapet verkar för att mötet ska resultera i att deltagande länder gör starkare åtaganden inom prioriterade områden som kvinnors ekonomiska egenmakt och klimat och säkerhet.

Presskontakt

Andreas Enbuske
Pressekreterare hos utrikesminister Ann Linde
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-130 58 86
e-post till Andreas Enbuske