Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Vaccinationsbevis ska enkelt kunna verifieras och användas från och med 1 december

Publicerad

Regeringen har gett Myndigheten för digital förvaltning (Digg) i uppdrag att skapa förutsättningar för användning av vaccinationsbevis vid till exempel allmänna sammankomster från och med 1 december.

Regeringen har gett Digg i uppdrag att bistå med att skapa förutsättningar och vägleda användningen av bland annat öppen källkod för de utvecklare som utvecklar verifieringslöningar för nationell användning av vaccinationsbevis. Lösningarna kan exempelvis handla om en app eller hemsida där individer kan bekräfta att de har vaccinerats.

Digg ska också ta fram en verifieringslösning för de som kommer kontrollera bevisens giltighet. Digg ska dessutom skapa en support för användare av den offentliga verifieringslösningen.

Flera marknadsaktörer har redan utvecklat verifieringslösningar på den befintliga koden som kommer kunna användas av allmänheten redan innan den 1 december.

– Digg har på kort tid byggt upp det system som vi använder i dag för att resa i EU, de är väl förberedda på att snabbt kunna sjösätta en nationell lösning, säger digitaliseringsminister Anders Ygeman

Presskontakt

Tora Heckscher
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Fakta:

Regeringen har sedan tidigare förberett ett förslag om att kunna använda vaccinationsbevis som en smittskyddsåtgärd vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Genom en hemställan inskickad den 17 november har Folkhälsomyndigheten begärt tillgång till vaccinationsbevis som en smittskyddsåtgärd. I ett första steg innebär detta att om verksamhetsutövaren väljer att kräva vaccinationsbevis, behöver de inte från och med den 1 december beakta de deltagarbegränsningar som Folkhälsomyndigheten ser behov av för de allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som hålls inomhus med fler än 100 deltagare.