Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

22 infrastrukturprojekt kan hoppas på miljardstöd från EU

Publicerad

Regeringen har beslutat att tillstyrka 22 projekt i Sverige för vidare ansökan till EU:s fond för ett sammanlänkat Europa. Trafikverket har samordnat ansökningsprocessen i Sverige. De svenska aktörerna kommer att sammantaget ansöka om cirka 423 miljoner euro.

Utlysningen avser projekt som syftar till att bygga, utveckla, modernisera och slutföra transeuropeiska nätverket för transporter, det så kallade TEN-T nätverket. I projekten ska EU:s långsiktiga åtaganden för minskade koldioxidutsläpp beaktas och projekten ska därmed bidra till en hållbar och inkluderande tillväxt med förbättrad territoriell, social och ekonomisk sammanhållning.

Ansökningarna ska lämnas in till EU-kommissionen senast den 19 januari 2022.

Följande 22 ansökningar har regeringen tillstyrkt:

 1. Removal of a major bottleneck between Lund and Flackarp on the Swedish Southern Main Line
 2. Removal of a major bottleneck between Ängelholm - Maria on the Swedish West Coast Line
 3. Varberg tunnel on the Swedish West Coast Line
 4. The West Link – Centralstation railway tunnel
 5. Sweden´s core network for freight, Dunsjö-Jakobshyttan & Jakobshyttan-Degerön
 6. East link
 7. ERTMS Onboard
 8. Electrification of Laurila-Tornio-Haparanda railway
 9. Digital Platform for Rail Freight
 10. NEXT-ITS Digital Corridor (NEXT-ITS DC)
 11. GREen Alternatives for Transport Emission Reductions from Hydrogen (GREATER4H)
 12. CONNECT-E (general): Connecting National Networks and Enabling Cross-border Traffic - Electric in SE, DK, DE and IT
 13. Umeå Port of the Future – for sustainable transports and modal shift in the Scan-Med Core Network Corridor
 14. Baltic comprehensive ports for climate and environment – improvements in Port of Ystad and Port of Rauma
 15. Clean and Efficient Multimodal Hub in the port of Trelleborg
 16. Skandia Gateway - Work - Port of Gothenburg AB
 17. Optimization and greening of traffic flows on the TEN-T corridors connecting Scandinavia and the Continent
 18. SEMAS (Smart European Maritime Space)
 19. GASA - Green Approaches to Stockholm Arlanda Airport
 20. Sweden U-space (SUS)
 21. HERON
 22. PAGORA –Predictable And Green Operations at Regional Airports

Presskontakt

Jennie Zetterström
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-053 92 70
e-post till Jennie Zetterström

Fakta: TEN-T

TEN-T (transeuropeiska nätverket för transporter) klassificeras i stomnät och övergripande transportnät, därutöver pekas nio huvudkorridorer ut. Syftet är att få ett väl fungerande transportnätverk i Europa. Insatser inom TEN-T kan medfinansieras av EU genom Fonden för ett sammanlänkat Europa. I september 2021 gjorde EU-kommissionen en utlysning inom transportområdet om 6 miljarder euro, 2021 CEF Transport MAP Call (Multi Annual Programme). Av detta belopp är 2,8 miljarder euro riktat till de så kallade samhållningsländerna.