Pressmeddelande från Socialdepartementet

5 miljoner för att förbättra möjligheterna att tidigt upptäcka cancer

Publicerad

Regeringen beviljar Regionalt Cancercentrum Norr (RCC Norr) fem miljoner kronor för att fortsätta sitt utvecklingsprojekt för tidig upptäckt av cancer. Projektet som just lämnat sin andra delrapport forskar kring tidig upptäckt av cancer med hjälp av med blodprov.

"Att upptäcka cancer tidigt är avgörande för överlevnaden. Därför är det viktigt att stödja projekt som bidrar till viktig forskning på detta område", säger socialminister Lena Hallengren.

Antalet cancerfall ökar och enligt beräkningar kommer vi år 2030 ha fler än 100 000 nya fall om året i Sverige. Ju tidigare cancer upptäcks ju bättre är förutsättningarna för överlevnad och för att minska bördan av behandlingen. 

RCC Norr har sedan 2019 fått ett statsbidrag för att forska kring tidig upptäckt av cancer. Nu  beviljas RCC Norr 5 miljoner kronor för att fortsätta sitt utvecklingsprojekt 2022. Centret ska i samarbete med Umeå universitet analysera lovande biomarkör­paneler för olika typer av cancer, så som tjocktarmscancer, hjärn­tumörer och blodcancer och identifiera vilka av dessa som kan upptäckas innan diagnos.

Resultatet av arbetet ska rapporteras till regeringen senast 15 november 2022.

Regeringens nationella strategi för life science