Pressmeddelande från Socialdepartementet

739 miljoner kronor till regionerna för kortare väntetider i vården

Publicerad

Regeringen betalar ut 739 miljoner kronor till regionerna i enlighet med tilläggsöverenskommelsen med SKR om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården. De sammanlagda medlen inom tilläggsöverenskommelsen uppgår till nära 1,48 miljarder kronor.

Den 1 juli 2021 ingick regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) en tilläggsöverenskommelse om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården. Syftet var att skapa förutsättningar för regionerna att omhänderta den vård som skjutits upp på grund av coronapandemin och samtidigt stödja regionerna i det fortsatta strategiska arbetet med att korta patienternas väntetider i hälso- och sjukvården.

Hälften av medlen betalades ut sommaren 2021. Regionerna fick använda medlen till insatser som syftar till att stärka förutsättningarna för att omhänderta den uppskjutna vården på ett effektivt sätt samt till att fortsätta att utveckla det strategiska tillgänglighetsarbetet för att förbättra tillgängligheten och korta väntetiderna.

Medlen fördelas till regionerna baserat på uppfyllnadsgrad av prestationskrav för kortare väntetider under perioden september till och med november 2021 i enlighet med tilläggsöverenskommelsen.

Tilläggsöverenskommelsen från juli 2021 kompletterar överenskommelsen om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2021, som regeringen och SKR ingick i december 2020. Totalt omfattar överenskommelsen cirka 2,97 miljarder kronor.

Fördelning av 739 250 000 kronor utifrån uppfyllda prestationskrav

Region Fördelade medel
Region Blekinge 8 395 638
Region Dalarna 34 066 130
Region Gotland 7 207 979
Region Gävleborg 46 202 098
Region Halland 22 234 676
Region Jämtland Härjedalen 9 176 996
Region Jönköpings län 14 298 417
Region Kalmar län 29 198 509
Region Kronoberg 10 731 857
Region Norrbotten 19 346 137
Region Skåne 170 242 696
Region Stockholm 285 124 794
Region Sörmland 7 688 839
Region Uppsala 16 064 323
Region Värmland 7 224 190
Region Västerbotten 7 492 320
Region Västernorrland 12 895 728
Region Västmanland 14 717 329
Region Örebro län 4 129 652
Region Östergötland 12 811 692
Västra Götalandsregionen 0
Summa 739 250 000

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström