Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Biståndsminister Matilda Ernkrans tog emot FN:s jämställdhetschef Sima Sami Bahous

Publicerad

UN Womens nya exekutivdirektör Sima Sami Bahous (FN:s jämställdhetschef) besökte Stockholm den 10 december för att bland annat möta biståndsminister Matilda Ernkrans. Under mötet diskuterades hur Sverige och UN Women, inom ramen för sitt nya partnerskapsavtal, kan arbeta tillsammans för att stärka arbetet med jämställdhet, inte minst ur ett klimatperspektiv.

Sverige och FN:s organ för jämställdhet och kvinnors egenmakt, UN Women, har ett starkt partnerskap och Sverige är sedan länge en av organisationens största givare. I november i år beslutade regeringen att ingå ett nytt partnerskapsavtal med organisationen för perioden 2022-2025, om totalt 600 miljoner kronor. Det svenska bidraget förser UN Women med förutsägbara och flexibla resurser. UN Women kan således fortsätta bedriva sin verksamhet och bidra till jämställdhet och kvinnors och flickors åtnjutande av de mänskliga rättigheterna globalt.

År 2020 möjliggjorde svenskt kärnstöd till UN Women att 11 500 anställda inom rättsväsendet världen över kunde utbildas i kvinnors rättigheter. Över 150 000 kvinnor världen över kunde få rättshjälp och 82 lagar som främjar kvinnors och flickors ekonomiska egenmakt kunde antas i 40 länder.

- I regeringens arbete med att bidra till stärkt jämställdhet globalt är UN Women en central samarbetspartner för Sverige. Vi behöver en ekonomiskt hållbar och grön återhämtning efter pandemin som tar hänsyn till de konsekvenser den haft på flickors och kvinnors mänskliga rättigheter, det är bra för både Sverige och världen, säger biståndsminister Ernkrans.

Presskontakt

Darina Agha
Pressekreterare hos biståndsminister Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00