Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Effektivare stöd för bredband med minst 1 gigabit

Publicerad

Regeringen har idag beslutat om ändring av förordningen om statligt stöd för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur. Det innebär att Post- och telestyrelsen (PTS) kan bevilja stöd för utbyggnad av bredbandsnät, om lägst 1 gigabit/s, även om ett nät redan existerar i området.

– Stöd för bredbandsutbyggnad är viktigt, inte minst för näringslivet i hela Sverige. Ett befintligt bredbandsnät med låga uppkopplingshastigheter får inte vara en bromskloss för fortsatt utveckling av näringsliv och välfärd i hela landet, säger energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar.

EU:s regler gällande stöd till utbyggnad av bredbandsnät har gjorts mer flexibla och vidgats och tillåter nu att stöd under vissa förutsättningar kan lämnas även om det redan finns, eller på ett trovärdigt sätt planeras för, utbyggnad av bredbandsnät. Dock måste stödet av den nya fasta bredbandsinfrastrukturen avse en väsentlig förbättring jämfört med den befintliga eller planerade infrastrukturen.

Post- och telestyrelsen (PTS) är ansvarig myndighet för det nationella stödsystemet för bredbandsutbyggnad och prövar frågor om stöd.

Presskontakt

Amalia Pedersen
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-043 78 85
e-post till Amalia Pedersen